You are here

DagensSamhälle debatt

Subscribe to DagensSamhälle debatt feed
Updated: 2 weeks 1 day ago

Bostadsbolaget tar tillbaka platser från kriminella

Thu, 11/07/2019 - 15:00
Är bostadsbolag de viktigaste samhällsaktörerna i områden som klassats som utsatta? Botkyrkabyggen arbetar med social hållbarhet genom att anställa hyresgäster, mota bort droghandel och få fler att bo kvar.

V: Bostaden är en social rättighet – inte en vara

Thu, 11/07/2019 - 14:18
Ja, våra miljonprogram behöver rustas upp. Men det ska ske med offentliga medel, inte med globalt riskkapital. Bostaden är en social rättighet - inte en vara på en marknad, slutreplikerar Vänsterpartiet om renovräkningar. 

Ingen ska behöva bli undernärd på sjukhuset

Thu, 11/07/2019 - 14:05
Regionerna måste bli bättre på att förebygga sjukhusrelaterad undernäring och även på att rapportera till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Det föreslår vi till SKL:s kongress i november, skriver MP-politiker.

Alkohol skadar men politiken saknas

Thu, 11/07/2019 - 12:27
Det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad så länge, men detta får inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, skriver Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor med flera debattörer och experter. 

Två kommunalråd till priset av ett i Överkalix

Thu, 11/07/2019 - 11:00
I Överkalix delar kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (S) sitt arvode med kommunalrådskollegan Leif Nilsson (S). – Pengar är inte allt, säger hon.

Bonnier köper Dagens Samhälle

Thu, 11/07/2019 - 10:31
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, säljer tidningen Dagens Samhälle till Di-gruppen som är en del av Bonnier News. För läsare och annonsörer innebär det ingen skillnad utan verksamheten kommer fortsätta drivas vidare tillsammans med de nya ägarna.

”Agenda 2030 hjälper oss se helheten”

Thu, 11/07/2019 - 10:12
I Gislaved skär de globala målen i Agenda 2030 tvärs över gränserna i stället för att frågorna hanteras i olika funktioner.

Karlstad får inte upphandla flyg

Thu, 11/07/2019 - 09:52
Regeringen säger nej till Karlstads kommun och Region Värmland som vill upphandla flyglinjer själva.

Dålig beredskap för återtagande

Thu, 11/07/2019 - 09:40
Kommuner är oförberedda på att återta i egen regi när det inte fungerar med entreprenörer, visar forskning.

Ny upphandling för att få med biogas

Thu, 11/07/2019 - 09:40
Upphandlingen av busstrafik mellan Luleå och Boden har avbrutits och ska göras om.

Stadsparker motverkar stress och psykisk ohälsa

Mon, 11/04/2019 - 19:00
När städerna i Sverige växer både på bredden och höjden måste det gröna följa med i båda riktningar. Miljöerna måste vara vackra, tillgängliga och kännas trygga. Närhet till grönska förebygger dessutom stress och psykisk ohälsa.

Alingsås sår frön till öppenhet i Zambia

Mon, 11/04/2019 - 14:50
Fria boklån, studiecirklar och offentlighetsprincipen. Alingsås har i fyra år gett värdefull kunskap till sin partnerstad i Zambia – och fått kunskaper tillbaka. Städer spelar en växande roll i det internationella biståndet.

Nya kompassen ska ge kommuner rätt kurs

Mon, 11/04/2019 - 10:39
Kommunkompassen tar ut ny riktning för att bli bättre på att tackla framtida utmaningar för kommunala sektorn. Kursändringen är ett resultat av ett svensk-norskt samarbete.  

MUCF: ”Vi öppnar inga bidragskranar”

Mon, 11/04/2019 - 09:58
Genom civilsamhällets insatser skapas stora mervärden som skulle kosta betydligt mer om samhället själv skulle ta sig an uppgiften, skriver MUCF generaldirektör Lena Nyberg i en replik till slöseriombudsman Johan Gustafsson. 

Kommunpolitiker – låt idrotten bidra till ökad integration

Mon, 11/04/2019 - 05:05
Åtta av tio svenskar tycker att idrotten har en viktig roll när det gäller att bidra till ökad integration. Men i många kommuner saknas förutsättningarna för att vi ska kunna ta ett större samhällsansvar. Nu behöver landets kommunpolitiker hjälpa idrottsrörelsen, skriver Märit Bergendahl, ordförande i Svenska Innebandyförbundet.

Forskare har satt i system att köpa sig trovärdighet

Mon, 11/04/2019 - 05:00
Forskare har hård press på sig att publicera resultat, vilket skapat en marknad för ”vetenskapsliknande” tidskrifter. Men dessa tidskrifter och medföljande konferenser är rena rama bluffverksamheten. 

Det ska inte vara fritt fram för polisen att hacka din dator

Mon, 11/04/2019 - 04:55
Polisen ska ha befogenheter, metoder och material för att utreda brottslighet. Men det förslag om hemlig dataavläsning som nu läggs fram är direkt skadligt - för medborgare, företag och det offentliga. Rättssäkerhet och cybersäkerhet måste garanteras, skriver Piratpartiets tillträdande partiledare Katarina Stensson.

Avliva myten om den kvinnliga förebilden

Sun, 11/03/2019 - 05:10
Påståendet att det inte finns tillräckligt med kvinnliga förebilder har blivit en floskel som sprids vidare okritiskt och skadar mer än hjälper, skriver Josefin Utas, ingenjör och samhällsdebattör.

”Varje människa har rätt till en framtid”

Sat, 11/02/2019 - 05:05
Var och en ska ha möjlighet att bli sitt bästa jag. Så är det inte i dag. Personer med funktionsnedsättning har oftare dålig hälsa och får sämre hjälp än andra, skriver Liberalernas Lina Nordquist, Bengt Eliasson, Gulan Avci och Roger Haddad.

”Boverket måste våga ställa högre energikrav”

Fri, 11/01/2019 - 10:04
Boverkets nuvarande och nya förslag till energikrav på bostadsaktörerna är för lågt satta. Vi vill uppmana myndigheten att höja ambitionsnivån och utkräva ansvar, skriver Stockholms Kooperativa Bostadsförening.