You are here

SvD Brännpunkt

Subscribe to SvD Brännpunkt feed SvD Brännpunkt
Debatt från www.svd.se
Updated: 4 days 20 hours ago

Nationalekonomer: Vi behöver spåra smittan

Sun, 03/29/2020 - 20:30

Genom en snabb uppbyggnad av testkapacitet och smittspårning kan det vara möjligt att undvika att covid-19 leder till en mycket djup recession. Det är åtminstone värt ett försök, skriver nationalekonomer.

”Det är dags att ta solidaritet på allvar”

Sun, 03/29/2020 - 16:56

De som klarar av att vara solidariska, även när det gäller ekonomin, kommer vi att minnas i den här krisen. Lika tydligt kommer vi att minnas dem som inte ställer upp. Det skriver Edit Künstlicher, vd för pr-byrån editK.

”Formell undervisning passar inte sexåringar”

Sun, 03/29/2020 - 12:48

Regeringen vill införa en tioårig grundskola, men direktiven till den särskilda utredaren väcker ett antal frågor. Det skriver flera skol- och förskoleforskare.

”Äldre krisåtgärder håller inte nu, regeringen”

Sat, 03/28/2020 - 21:00

Åtgärder som fungerade under 1990-talskrisen och finanskrisen har inte samma verkningskraft i dag. Räntekostnader bör nu sättas till noll där det är möjligt och ett tillfälligt moratorium införas vad gäller företagens amorteringar och räntor, skriver tre nationalekonomer.

”Allt pekar på att förnybar el ger stora kostnader”

Sat, 03/28/2020 - 17:00

De som kritiserar vår debattartikel om kärnkraft skriver att man måste ha en helhetssyn på elsystemet. Det är precis det vi har när vi varnar för att kostnaden på systemnivå riskerar att bli mycket hög med den omställning som nu sker, skriver ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i en slutreplik.

”Dags att evakuera överfulla flyktingläger”

Sat, 03/28/2020 - 12:15

Om coronaviruset bryter ut i flyktingläger som Moria på ön Lesbos i Grekland är det omöjligt att hålla det i schack. Att evakuera människorna därifrån är nu viktigare än någonsin, skriver Oliver Schulz, Läkare Utan Gränser Sverige.

”Mycket riskabelt att sätta ett slutdatum”

Fri, 03/27/2020 - 19:00

Om vi för tidigt släpper på bromsen för att ekonomin ska komma igång släpper vi lös farsotens hela exponentiella kraft. Följden kan bli ett nationellt trauma, skriver överläkarna Michael Broomé och Patrik Gille-Johnson.

”Låt läkarstudenter bidra i coronakrisen”

Fri, 03/27/2020 - 12:30

Det riskerar att bli brist på läkare under krisen med covid-19. Men genom några enkla regelförändringar är det möjligt att låta hundratals läkarstudenter bidra till en bättre bemanning, skriver läkarstudenten Lucas D Ekström.

”Avskaffa fribeloppet för studenter inom vården”

Fri, 03/27/2020 - 09:49

Svensk sjukvård står inför ett akut läge. Den som ställer upp är en hjälte – och ska inte straffas för det. Nu måste vi snabbt avskaffa fribeloppet för studenter som tillfälligt stärker upp vården, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.

”Fokus på att locka elever skapar problem”

Thu, 03/26/2020 - 21:00

Dagens system kring utbudet i gymnasieskolan behöver förändras. Ett ensidigt fokus på vad som kan locka elever i själva valsituationen får negativa konsekvenser för individer och samhälle, skriver särskilda utredaren Lars Stjernkvist.

”Så kan staten kapa ner företagens räkningar”

Thu, 03/26/2020 - 13:02

Att företagen skall låna till sina räkningar och senarelägga sina betalningar till Skatteverket fungerar inte. Vi föreslår andra åtgärder för att rädda livskraftiga företag, skriver Lars Wenne, advokat, och Örjan Hultåker, ekonom.

”Drakoniska åtgärder hot mot social tillit”

Thu, 03/26/2020 - 09:38

Förslagen i Rocklövs och Rootzéns artikel hotar den moraliska grund som ett samhälle behöver för att klara en pandemikris. Det skriver professorerna Toomas Timpka och Göran Collste i en replik.

”Ställ Kina till svars för mörkläggningen”

Wed, 03/25/2020 - 21:00

Världshälsoorganisationen borde betrakta den tre veckor långa mörkläggningen i Wuhan som ett brott mot folkrätten. Det skriver Ove Bring, folkrättsexpert, och Hans Wolf, kulturjournalist.

”Vi kan undvika en ekonomisk katastrof”

Wed, 03/25/2020 - 16:35

Stora statliga åtgärder kan rädda ekonomin när samhället nu står inför stora problem. Stimulanspaket kommer sannolikt att utökas men det är viktigt att rätt åtgärder genomförs, skriver Gabriel Söderberg, docent i ekonomisk historia.

”Amorteringskrav bör slopas i coronakrisen”

Wed, 03/25/2020 - 12:22

Regeringen borde permanent slopa åtminstone det skärpta amorteringskravet och bidra till en snabbare återhämtning, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare.

”Viruset kan kasta om världspolitiken”

Wed, 03/25/2020 - 09:00

Kriser kan ha återverkningar långt efter dess akuta skede. Det finns redan starka politiska krafter som ifrågasätter globaliseringen, som kan få växande sympati, skriver Maud Holma von Heijne och Zebulon Carlander, Folk och Försvar.

”Regeringen missar det största ekonomiska hotet”

Tue, 03/24/2020 - 21:00

I denna kris är det mer befogat än någonsin att undvika onödiga konkurser genom större direkta insatser, och i gengäld minska statens indirekta kostnader för hög arbetslöshet senare. Det skriver nationalekonomen Stefan Fölster.

”Sverige saknar holistisk expertis”

Tue, 03/24/2020 - 18:00

När vi hämtat oss från coronakrisen bör Sverige ta sig tid att bygga upp en betydligt mer holistisk expertis än den som i dagsläget finns att tillgå. Det skriver professor Per Högselius i en replik.

”Danska åtgärder krävs för svenska företag”

Tue, 03/24/2020 - 13:49

Om Sverige vill ha fungerande samhällstransporter när covid-19 väl klingat av krävs det drastiska stödåtgärder och dessa krävs nu. Det skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell, Transportföretagen.

”Klimatet kan inte räddas utan vänsterpolitik”

Tue, 03/24/2020 - 11:23

Klimatfrågan kräver omfördelning, både mellan och inom stater. Det är ofrånkomligt, skriver Kalle Sundin, initiativtagare till tankesmedjan Gröna folkhemmet.

Pages