You are here

SvD Brännpunkt

Subscribe to SvD Brännpunkt feed SvD Brännpunkt
Debatt från www.svd.se
Updated: 1 week 2 days ago

”Alla tjänar på en socialt allsidig elevgrupp”

Sat, 02/20/2021 - 14:30

Om extremt selektiva och ansedda skolor i utlandet kan se en stor vinning med en heterogen elevgrupp, borde även skolor och föräldrar i Sverige kunna inse fördelarna. Det skriver Petter Sandgren, lektor i pedagogik.

”Försvarsmakten köper sig fri från lagen”

Sat, 02/20/2021 - 10:01

Försvarsmakten köper sig fri istället för att medverka i en prövning av om rekryteringsprocessen är diskri­minerande. Därmed kringgås den enskildes möjlighet till upprättelse, skriver Riksförbundet Attention och Funktionsrätt Sverige.

”Bygg bostäder av kommersiella lokaler”

Fri, 02/19/2021 - 20:00

Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder, skriver Pontus Braunerhjelm och Roger Svensson.

”Snart orkar ingen jobba i förskolan”

Fri, 02/19/2021 - 11:00

Större barngrupper och mindre resurser. Personalen i förskolan har larmat länge och snart är orken slut. Nedskärningarna måste stoppas, skriver V-politiker i flera kommuner.

Peter Norman: Inrätta ett pandemiråd

Thu, 02/18/2021 - 20:00

För att klara nästa pandemi bättre krävs förbättringar kring styrningen av Folkhälso­myndigheten, regeringens besluts­fattande och oppositionens funktion. Det skriver Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister.

”Lagen behöver ses över kring resursskolor”

Thu, 02/18/2021 - 16:00

Vi vill att regeringen tar initiativ till en översyn av lag­stiftningen kring resurs­skolor, med utgångs­punkten att eleverna inte får komma i kläm. Det skriver företrädare för det blågröna styret i Stockholm i en replik.

SD: Stoppa regeringens nya smygamnesti

Thu, 02/18/2021 - 12:00

Det är nu uppenbart att regeringen aldrig kommer sluta kämpa för att migranter utan skyddsskäl ska få stanna i Sverige på skattebetalarnas bekostnad. Det skriver Jimmie Åkesson, Jennie Åfeldt och Jonas Andersson, SD.

”Resursskolorna måste räddas”

Wed, 02/17/2021 - 20:00

En plats för barnet i en resurs­skola blir många familjers räddning efter år av kamp. Nedläggningar av skolorna drabbar elever, familjer, klass­kamrater och lärare, skriver flera debattörer.

”Spelreglerna bör vara lika mellan kraftslagen”

Wed, 02/17/2021 - 15:30

Rickard Nordin (C) är fri att önska sig subventioner till teknik han gillar. Men i det här fallet kritiserar han oss för politik vi inte driver, skriver Joar Forssell (L) i en slutreplik.

”Metoden godkänd av expertmyndigheten”

Wed, 02/17/2021 - 11:08

När nu slutförvarsfrågan har hanterats i närmare 40 år finns det få som på allvar kan hävda att det har gått för snabbt. Experter utan egenintresse i sak­frågorna har godkänt metoden, skriver SKB:s Johan Dasht i en replik.

M: S sviker Sveriges kvinnor

Wed, 02/17/2021 - 08:47

När jämställdheten på område efter område går åt fel håll, finns det inget annat kvar för Annika Strandhäll än att konstruera falsarier mot Moderaterna. Det skriver Josefin Malmqvist (M) i en replik.

”Enorm utmaning att få fram vaccinerna”

Tue, 02/16/2021 - 18:30

Aldrig tidigare har läkemedelsföretag ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Beslutsfattare på alla nivåer behöver förstå det, skriver företrädare för läkemedelsbranschen.

”Den rödgröna trion duckar sakfrågorna”

Tue, 02/16/2021 - 14:23

Det höga tonläget och viljan att till varje pris ducka en sakpolitisk debatt är talande. Det skriver Sarah Havneraas (KD) i en slutreplik till Europa­parlamentariker från S, V och MP.

Adaktusson: Jag har inte röstat mot abort

Tue, 02/16/2021 - 10:28

Sanningen är att jag inte vid ett enda tillfälle har röstat mot abort. Jag har vid 22 tillfällen röstat mot att abortfrågan ska föras upp på EU-nivå, skriver Lars Adaktusson (KD) i en replik.

”AMF:s förtroende har skadats i grunden”

Tue, 02/16/2021 - 09:30

Pensionsföretaget AMF har investerat stora pengar i företaget Budbee, som saknar kollektivavtal och som under­minerar den svenska modellen. Det skriver de fackliga företrädarna Valle Karlsson och Tommy Wreeth.

”Vindkrafts­strategin riskerar att misslyckas”

Mon, 02/15/2021 - 21:00

Mycket talar för att frågan om lokal kompensation blir avgörande för vindkraftens fortsatta utbyggnad. Växande motstånd kan skjuta den nationella vindkraftsstrategin i sank, skriver professor Hans Westlund.

”Vår forskning används på fel sätt”

Mon, 02/15/2021 - 16:13

Vi påstår inte ”att den tekniska lösningen inte fungerar” när det gäller slut­förvaring av kärnavfall, utan att den behöver förbättras. Det skriver Teodor Aastrup i en replik.

”Risk för en glidning i abortfrågan”

Mon, 02/15/2021 - 11:47

En moderatledd högerkonservativ regering kan betyda flera bakslag för kvinnor. KD och SD förenas i en ”jämställdhetspolitik” som förstärker traditionella könsroller, skriver Annika Strandhäll (S).

”Stoppa mass­rivning av lekplatser”

Sun, 02/14/2021 - 20:00

Den landstäckande trenden med avveckling av lekplatser för barn är osund och kontraproduktiv och kommer att leda till oönskade konse­kvenser för samhället, skriver flera debattörer.

Pages