You are here

Henrik Alexandersson

Subscribe to Henrik Alexandersson feed
En frihetlig blogg. Alltid i opposition. Dateline Berlin. Twitter: @HAX
Updated: 1 month 2 days ago

I vänsterns Sverige är alla lika fattiga

Thu, 01/28/2021 - 15:27

Tankesmedjan Katalys har fått en hel del uppmärksamhet för antologin Klass i Sverige som - med Sveriges Radios formulering - visar att »det svenska klassamhället lever och frodas, ojämlikheten växer och de ekonomiska klyftorna ökar«.
Nu är det ju inte så enkelt. Alla har blivit rikare de senaste 25 åren, i reella termer.
Kakan har blivit större, så att alla har kunnat få mer. En ekonomi i tillväxt är inget nollsummespel.
De rikaste kan ha blivit relativt sett ännu rikare än andra - genom lyckade investeringar i företag som skapar jobb, tillväxt och välstånd. Men allt talar för att om dessa investeringar inte skett - då hade alla blivit fattigare. Alla.
Nu stämmer det förvisso att allt för stor ojämlikhet sticker i ögonen på folk och att den kan skapa motsättningar. Men mycket talar för att Sverige ändå är ett rätt drägligt land att leva i för nästan alla.
Vilket inte hindrar socialistiska fraktioner, organisationer och partier att exploatera människans sorgliga fallenhet för avund. Vilket i sin tur skapar motsättningar och polarisering.
Frågan är vad vänstern vill göra åt saken. Man kan höja de redan skyhöga skatterna - vilket kommer att minska viljan att göra investeringar, starta nya företag och att jobba hårt. Vilket i sin tur kommer att drabba vår tillväxt och göra oss alla fattigare - genom att kakan då blir mindre än annars.
Eller så går man all in och förstatligar hela näringslivet. Men det har ju aldrig slutat väl i de länder där det prövats. Det brukar landa i förtryck, armod och ekonomisk katastrof.
Om vänstern verkligen vill se högre inkomster för de fattiga och mer pengar till offentlig verksamhet - då borde den istället kämpa tillsammans med landets företagare för större tillväxt, för en ännu större kaka. Men det kommer knappast att ske.
Istället vill vänstern döda gåsen som lägger guldägg. Vilket ju är direkt kontraproduktivt.
Det är som att vänstern hellre ser att alla är fattiga än att vissa tillåts bli rikare än andra - även om alla i det senare fallet får det bättre.
Jag kommer att tänka på ett citat från Ulf Adelsohn, när han valdes till partiledare för Moderaterna. »Det samhälle som inte tillåter människor att lyckas kommer inte heller att ha råd att ta hand om dem som misslyckas.«
Lyssna gärna till debatten mellan Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi verksam vid Institutet för näringslivsforskning i SR Studio Ett. »

Vi kan inte elektrifiera samhället utan el

Wed, 01/27/2021 - 06:00

Låt oss göra antagandet att alla larm om klimatförändringar är korrekta och att något måste göras åt saken genast.
I så fall räcker varken Paris-avtal eller andra vackra målsättningar. Speciellt inte som man i vissa delar av världen ändå kommer att öka sina CO2-utsläpp under överskådlig tid.
Så vad kan vi göra? Till exempel kan vi skifta från fossila bränslen till klimatneutral energi, som fossilfri el.
I Sverige har vi förvisso ett visst elöverskott och kan ofta sälja el till våra grannländer. Men vi importerar även el från dem. Och i samtliga fall utom Norge är den el vi importerar sämre ur ett CO2-perspektiv än den vi producerar själva.
Till allmänna applåder har LKAB meddelat att man tänker ställa om till CO2-fri produktion av järnmalm. Detta kommer att kräva groteska mängder stabilt tillförd el. Enligt uppgift ungefär dubbelt så mycket som idag produceras i hela landet från så kallade förnybara energikällor.
Även SSAB tänker ställa om sin stålproduktion till att bli CO2-fri, vilket också kräver gigantiskt mycket el.
Tanken är att vi så småningom skall åka elbilar, ha fler elektriska tåg och till och med elektriska flygplan. Vilket naturligtvis kräver el.
EU satsar på vätgas, vilket Sverige också kommer att behöva göra. Vätgasen lämpar sig bäst för bussar, lastbilar, tåg och andra transportslag som kan ordna logistiken för detta i egna depåer. Men även vanliga bilar kan drivas med vätgasceller. Och av vätgas och CO2 ur luften kan man göra drivmedel för all slags fordon, som kan utnyttja nuvarande infrastruktur för distribution och som i slutändan bara släpper ut vatten och en mängd CO2 som motsvarar vad man använt vid produktionen.
För att producera denna vätgas på ett miljövänligt sätt krävs gigantiska mängder el.
Så även om vi lyckas producera den el vi behöver idag, så lär det knappast vara fallet i morgon. Speciellt inte i de delar av landet där den behövs. Redan idag ser vi hur företagsetableringar, satsningar på kollektivtrafik och annat hindras i södra Sverige på grund av överföringsproblem från norr. Dessa problem kommer bara att bli större när järn- och stålindustrin i norr kommer att behöva all den el som produceras där och mer därtill.
Samtidigt stänger vi fungerande kärnkraftsreaktorer. Vilket är bakvänt, eftersom en kärnkraftsreaktor kräver stora initiala investeringar och en relativt lång avbetalningstid - men sedan blir verkligt lönsam. I Sverige går vi igenom de två första stegen, men hoppar av under det tredje.
Förnybara energikällor behövs. Problemet är att de inte alltid är tillgängliga när behovet finns. Därför lämpar sig dessa bäst för överskottsproduktion - som till exempel kan lagras genom vätgasproduktion eller andra metoder för lagring av energi.
Men en stabil basproduktion av el kräver vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften kan inte byggas ut mer utan stora konsekvenser för miljö och naturvärden. Då återstår kärnkraften.
Modern kärnkraft är extremt säker då den är konstruerad för att kärnreaktionen skall avstanna av sig själv om något går fel. Den är mycket bättre på att utvinna energi ur sitt bränsle än äldre reaktorer. Och vi kommer inom kort att få se reaktorer som kan drivas med gammalt kärnavfall, vilket i huvudsak löser problemet med hur detta skall förvaras. (En mindre mängd avfall kommer visserligen att behöva hanteras, men bara i perspektivet av ett par hundra år i stället för hundratusentals år.)
Extremt säker och stabil CO2-fri elproduktion som dessutom käkar gammalt kärnavfall. Det borde vara ett självklart val. Så självklart att man kan undra om de som motarbetar kärnkraftens utveckling verkligen är intresserade av att minska klimatutsläppen - eller om de har någon annan agenda.
Ett elektrifierat samhälle är - rätt utformat - miljövänligt och modernt. Dessutom skulle det minska vårt beroende av andra länder. Vi skulle till och med kunna bli en stor elexportör till våra grannländer. Men det är inte möjligt utan en stabil elproduktion.
Förlåt om jag tjatar, men jag tycker att detta är viktigt.

Vägen till en borgerlig regering börjar med transparens

Tue, 01/26/2021 - 12:15

Insikten om att Sverige har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, men en socialistisk regering börjar bli allt mer påträngande.
Grundproblemet är att vi gått från två block i riksdagen till tre. Och om man inte vill luta sig mot SD, då får vi med viss nödvändighet en rödgrön regering under överskådlig framtid.
»Liberalerna« vacklar och om JÖKen faller blir även Centen en fri aktör. Nyckelfrågan blir sedan hur stor beröringsskräck dessa två partier har gentemot SD.
Om Ulf Kristersson vill bilda en moderatledd regering måste han i vart fall ha SD:s passiva stöd. Vilket inte nödvändigtvis är detsamma som att ge SD direkt makt.
Därför måste en del saker redas ut innan nästa riksdagsval. Exakt vad kräver SD för att släppa fram en moderatledd regering? Detta måste redovisas offentligt för att undvika spekulationer.
Sedan kan vi diskutera om dessa krav är förenliga med till lycka, framsteg och välstånd eller om de leder till demokratins död. Men vi behöver veta. I förväg.
Om detta inte sker och Kristersson lutar sig mot SD utan att grunderna är kända i förväg - då kommer vänstern att gå fullständigt bananas.
Då kommer vi att få en valrörelse fylld av socialdemokratiska indignationsnummer, godtyckliga anklagelser från media och svängrum för kravallvänstern.
Så kan det förvisso bli ändå. Men risken för en onödigt stökig och smutsig valrörelse är i vart fall mindre om det finns tydliga besked snarare än lösa spekulationer.

Störta regeringen!

Sat, 01/23/2021 - 15:32


Jag vill inte såra någons känslor eller förminska någon som människa. Men vi måste tala om regeringen.

Statsrådet Hallengren är ansvarigt för att hantera den pågående pandemin. Med fullmaktslag och allt. Ett föga avundsvärt och säkert otacksamt uppdrag.

Hon är utbildad till lärare, vilket är ett hedervärt yrke. Men frågan är om det är de optimala kvalifikationerna för att leda landet genom den största oredan sedan andra världskriget.

Efter studierna på Kalmar Högskola blev Hallengren karriärsosse i generationen efter Sahlin och Wallström. Det är - som någon uttryckte saken på internet - rätt mycket Gula Blend över det hela.

Det är förvisso väldigt socialistiskt och progressivt att sätta enkla människor vid makten. Men är det bra? Hur fungerar det, egentligen? Referenser till franska revolutionen skymtar förbi.

På tal om franska revolutionen har jag faktiskt deltagit på en facklig grundkurs på någon sosse-kursgård när jag jobbade på SL i min ungdom. Där fick vi höra att franska revolutionen var arbetarrörelsens vagga. Bland annat avskaffades dödsstraffet. (!) Revolutionens verkliga och imaginära motståndare räknades tydligen inte.

Jag har en viss bild av hur de här människorna tänker och fungerar och jag försöker hela tiden skaffa mig en djupare förståelse. Enkelt uttryckt handlar det om en ny härskande klass i vårt samhälle, som helt skamlöst sätter makten framför allt.

Och då menar jag allt. Den allmänna ordningen, integrationen, utbildningen, energiförsörjningen... you name it. Sossar är bra på att gynna sig själva och kassa på att sköta samhällelig kärnverksamhet. Att leda den humanitära stormakten mot utopiska ideologiska mål är uppenbarligen viktigare än allmänintresset.

Min drömregering är en som sköter sådant som är viktigt på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt och som i övrigt lämnar medborgarna ifred. Ett slags vise män som svurit en stoisk ed till folket om att styra utan egenintresse. En regering som lägger sig i och märks så lite som möjligt.

Det finns faktiskt inget som hindrar riksdagen från att rösta fram en opolitisk regering som uteslutande består av landets främsta, klokaste och dugligaste. Sedan får riksdagen sköta partipolitiken, samtidigt som vi får en sund maktdelning mellan den verkställande och den lagstiftande makten.

Men det är inte där vi är.

Däremot är det fullt möjligt att skapa majoritet för en icke-socialistisk regering i riksdagen - om folk skärper till sig en smula.

Jönssons lördagsvideo om pandemi-röran

Sat, 01/23/2021 - 13:25

Youtube »

Bonusvideo: Rowan Atkinson - Laughing Matters

Youtube »

En liten video om yttrandefrihet

Fri, 01/22/2021 - 16:45

Här kommer en liten video om yttrandefrihet, som jag just gjort för 5 juli-stiftelsen.

Youtube » | 5 juli-stiftelsens blogg »