You are here

Henrik Alexandersson

Subscribe to Henrik Alexandersson feed
En frihetlig blogg. Alltid i opposition. Dateline Berlin.
Updated: 4 days 21 hours ago

Video: Smittbekämpning genom mobilspårning?

Sun, 03/29/2020 - 21:05


Om myndigheterna vill använda mobildata för smittbekämpning behöver tre villkor uppfyllas:
  1. Insamlad data måste vara anonymiserad.
  2. Verksamheten måste upphöra när krisen är över.
  3. Verksamheten måste vara transparent och öppen med vad för slags data man samlar in, hur den samlas in och hur den kommer att användas. Data, analys och slutsatser bör även delas med allmänheten.
Följ utvecklingen på Femtejuli.se » | Youtube »

Samtidigt, på Twitter

Sat, 03/28/2020 - 14:12
Kkicka på bilden för en större variant.

Nu stresstestas det öppna samhället

Sat, 03/28/2020 - 11:37

Läs min senaste postning på 5 juli-stiftelsens nyhetsblogg:

Nu stresstestas det öppna samhället »
"Vi skall hålla i minne att det är en sak att införa frihetsinskränkningar – och en helt annan att avskaffa dem. Det är lätt hänt att makthavare ser sin sin chans att istället göra dem permanenta. »Slösa aldrig bort bort en bra kris« – som det politiska ordspråket säger."

Efter krisen

Fri, 03/27/2020 - 11:12

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Efter krisen »
"Om krisen för något gott med sig – låt oss då hoppas att det blir en ny insikt om statens roll. Att det är dess kärnverksamhet som är det viktiga, som måste gå före allt annat. Att våra begränsade resurser prioriteras bort från trams och tingel-tangel och styrs över till gemensam säkerhet."

Samtidigt, i Berlin...

Wed, 03/25/2020 - 21:18

Ljuset i corona-tunneln?

Wed, 03/25/2020 - 12:04

Financial Times har en intressant artikel (det tycks dock bara gå att öppna den gratis en gång):

Coronavirus may have infected half of UK population — Oxford study »
»The new coronavirus may already have infected far more people in the UK than scientists had previously estimated — perhaps as much as half the population — according to modelling by researchers at the University of Oxford. If the results are confirmed, they imply that fewer than one in a thousand of those infected with Covid-19 become ill enough to need hospital treatment, said Sunetra Gupta, professor of theoretical epidemiology, who led the study. The vast majority develop very mild symptoms or none at all.«Om detta stämmer kan det vara goda nyheter.

kan dödstalen i den allmänna befolkningen vara lägre än man trott. Men tyvärr, förmodligen även dödligheten i riskgrupperna större.

Hur som helst känns det som att denna nyhet kan ha en viss logik.

Det går naturligtvis inte att veta säkert ännu. Det kräver omfattande testning - både för att identifiera pågående fall (Sverige tycks ha brist på test-kit) och antikroppar hos tillfrisknade.

Nu måste masstestning - på något sätt - komma igång. Så att vi får en bättre bild av läget och vad vi har att förhålla oss till. Då blir situationen betydligt mer hanterbar.

Möjligen, kanske kan detta vara ljuset i slutet av tunneln. (Och låt oss hoppas att det inte är ett tåg.)

Dystopi eller nystart

Tue, 03/24/2020 - 01:47

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

Dystopi eller nystart »
Om vi inte får kontroll på både smittan och ekonomin - då kan vi glida in i något slags auktoritärt styre, vårt formellt sett demokratiska system till trots.